Навигационна пътека

За контакти

Инструкции за кореспонденция със Службата за сътрудничество „EuropeAid“:

Европейска комисия

Служба за сътрудничество „EuropeAid“

B - 1049 Brussels

Belgium

Телефонен номер на Европейската комисия:

(+32) 02 299 11 11

За връзка със служител на Европейската комисия:

Потърсете името, длъжността, телефонния номер, електронния и пощенския адрес на служителя в Телефонния указател на Европейската комисия.

Електронни адреси:

  • За въпроси относно „Развитие и сътрудничество — EuropeAid“ или Европейския съюз попълнете формуляра за контакти по-долу:
Последна актуализация: 10/01/2014 | Начало на страницата