AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Det civila samhället

Folkmassa © EU

En förutsättning för att Europa 2020-strategin ska bli en framgång är att hela samhället involveras.

Det är inte bara regeringarnas ansvar att agera. Alla måste delta för att Europa 2020-målen ska bli verklighet:

  • Näringslivet
  • Fackföreningarna
  • De icke-statliga organisationerna
  • Lokala myndigheter
  • Alla invånare

 

Utbyte av god praxis, riktvärden och nätverkande, som flera medlemsländer rekommenderar, har visat sig användbart för att skapa en känsla av egenansvar och dynamik runt behovet av reform.

Bland de institutioner som samordnar gensvaret från de olika aktörerna finns

  • Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, som spelar en mycket viktig roll, främst via sitt nätverk av nationella ekonomiska och sociala kommittéer.
  • Regionkommittén, som kan bidra genom att samla de regionala och lokala myndigheterna som i många EU-länder har befogenheter på områden med koppling till Europa 2020-strategin, t.ex. utbildning, innovation, transport och klimatfrågor.

Till början