AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Civilna družba

Množica ljudi © EU

Uspeh strategije Evropa 2020 je odvisen od aktivnega sodelovanja vseh segmentov družbe.

Za izvajanje strategije niso odgovorne samo vlade držav. Za dosego ciljev strategije so potrebni vsi:

  • podjetja,
  • sindikati,
  • nevladne organizacije,
  • lokalni organi in
  • državljani.

 

Izmenjava dobrih praks, normiranje in mreženje – kar spodbuja več držav članic – so se izkazali kot uporabna orodja za krepitev odgovornosti in dinamičnosti pri izvajanju strategije.

Institucije, ki usklajujejo odzive različnih interesnih skupin:

  • Evropski ekonomsko-socialni odbor ima ključno vlogo, zlasti z aktiviranjem svoje mreže nacionalnih ekonomskih in socialnih odborov;
  • Odbor regij mobilizira regionalne in lokalne organe, ki so v mnogih državah EU pristojni za področja, povezana s strategijo, denimo izobraževanje, inovacije, promet, podnebne spremembe.

Na vrh