AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Občianska spoločnosť

Skupina ľudí © EU

Úspešné naplnenie stratégie Európa 2020 závisí od zapojenia všetkých zložiek spoločnosti.

Zodpovednosť za určité opatrenia nekončí v rukách politikov. Na dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 by sa mal podieľať každý:

  • podniky,
  • odborové zväzy
  • mimovládne organizácie,
  • miestne orgány a
  • občania.

 

Výmena osvedčených postupov, referenčné porovnávanie a budovanie sietí, ktoré podporujú viaceré členské štáty – to všetko sa osvedčilo ako užitočný nástroj na vytáranie a posilňovanie pocitu zodpovednosti a dynamiky v súvislosti s potrebou reformy.

Medzi inštitúcie, ktoré koordinujú účasť týchto rôznych zainteresovaných strán, patrí:

  • Európsky hospodársky a sociálny výbor – zohráva kľúčovú úlohu najmä vďaka aktivácii svojej siete vnútroštátnych hospodárskych a sociálnych výborov;
  • Výbor regiónov – môže mobilizovať regionálne a miestne orgány, ktoré majú v mnohých štátoch EÚ kompetencie v oblastiach súvisiacich so stratégiou Európa 2020, ako sú napríklad vzdelávanie, doprava, inovácie alebo zmeny klímy.

Na začiatok