AA+A++Versiune pentru tipărireHarta site-uluiRSSRSS

Societatea civilă

Mulţime de oameni © UE

Punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 depinde de implicarea tuturor sectoarelor societăţii.

Nu numai guvernele au responsabilitatea de a acţiona. Şi alte sectoare ale societăţii trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020:

  • întreprinderi
  • sindicate
  • organizaţii neguvernamentale
  • autorităţi locale
  • cetăţeni

 

Schimbul de bune practici, stabilirea de obiective de referinţă şi crearea de reţele – iniţiative promovate de mai multe state membre – s-au dovedit a fi instrumente utile pentru crearea unui sentiment de apartenenţă şi abordarea dinamică a nevoii de reformă.

Mai multe instituţii coordonează răspunsurile transmise de părţile interesate:

  • Comitetul Economic şi Social European joacă un rol-cheie, în special prin mobilizarea reţelei comitetelor economice şi sociale existente la nivel naţional
  • Comitetul Regiunilor încurajează mobilizarea autorităţilor regionale şi locale, acestea având, în multe ţări europene, prerogative importante în domenii prioritare pentru Strategia Europa 2020, cum ar fi educaţia, inovarea, transporturile sau combaterea schimbărilor climatice.

Începutul paginii