AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Społeczeństwo obywatelskie

Tłum © UE

Powodzenie strategii Europa 2020 w ogromnym stopniu zależy od zaangażowania wszystkich grup społeczeństwa.

Odpowiedzialność za podejmowanie konkretnych działań spoczywa nie tylko na władzach. Powodzenie strategii Europa 2020 wymaga zaangażowania wszystkich:

  • przedsiębiorstw,
  • związków zawodowych,
  • organizacji pozarządowych,
  • władz lokalnych oraz
  • obywateli.

 

Władze wielu państw członkowskich wspierają wymianę dobrych praktyk, ustalanie kryteriów oraz budowanie sieci kontaktów, które okazały się skuteczne w zwiększaniu zaangażowania oraz podnoszeniu dynamiki działania we wprowadzaniu koniecznych reform.

Instytucje, których rola polega na koordynowaniu wymiany doświadczeń między poszczególnymi zainteresowanymi stronami, to:

  • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – ma istotną rolę do odegrania, przede wszystkim poprzez mobilizowanie swojej sieci krajowych komitetów ekonomicznych i społecznych,
  • Komitet Regionów – może pomóc w aktywizowaniu władz regionalnych i lokalnych, które w wielu krajach UE są odpowiedzialne za obszary polityki ściśle związane ze strategią Europa 2020, takie jak edukacja, innowacje, transport czy zmiany klimatu.

Początek strony