AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

Maatschappelijk middenveld

Menigte © EU

Het succes van Europa 2020 hangt af van de betrokkenheid van alle geledingen van de samenleving.

Niet alleen de regeringen moeten in actie komen, iedereen moet zijn steentje bijdragen aan de realisatie van de Europa 2020-doelstellingen:

  • bedrijven
  • vakbonden
  • niet-gouvernementele organisaties
  • lokale overheden
  • burgers

 

Ook de uitwisseling van beproefde methoden, toetsingsmethoden en netwerken (zoals een aantal EU-landen al doet) is een goed middel gebleken om het draagvlak voor de hervormingen te vergroten.

Voor de coördinatie van de inbreng uit al deze hoeken kunnen twee instellingen zorgen:

  • het Europees Economisch en Sociaal Comité, dat bijvoorbeeld zijn netwerk van nationale comités kan mobiliseren
  • het Comité van de Regio's, dat regionale en lokale overheden kan inschakelen, die vaak mede bevoegd zijn voor onderwijs, innovatie, vervoer, klimaatbescherming enz.

Naar boven