AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

Pilsoniskā sabiedrība

Cilvēku pūlis © ES

Stratēģijas "Eiropa 2020" veiksmīga īstenošana ir atkarīga no tā, vai izdosies iesaistīt visus sabiedrības slāņus.

Atbildība par uzsākto nav tikai valdību ziņā. Lai sasniegtu "Eiropas 2020" mērķus, jāiesaistās ir ikvienam:

  • uzņēmumiem,
  • arodbiedrībām,
  • nevalstiskajām organizācijām,
  • vietējām iestādēm,
  • iedzīvotājiem.

 

Par vēl vienu noderīgu instrumentu, lai veicinātu atbildīgumu un dinamiskāku izpratni par vajadzīgajām reformām, ir izrādījusies labākās pieredzes apmaiņa, salīdzinošā vērtēšana un kontaktu veidošana, kas tiek veicināta vairākās dalībvalstīs.

No Eiropas iestādēm, kas koordinē dažādo ieinteresēto personu atbildes,

  • svarīgs uzdevums ir Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, kura spēj mobilizēt valstu ekonomikas un sociālo lietu komiteju tīklu,
  • kā arī Reģionu komitejai — tā var palīdzēt mobilizēt reģionālās un vietējās iestādes, kuru pilnvaras daudzās ES valstīs ir saistītas ar stratēģiju "Eiropa 2020" tādās jomās kā izglītība, inovācija, transports un klimata pārmaiņas.

Lapas sākums