AA+A++PrintSitemapRSSRSS

Civilno društvo

Gomila ljudi © EU

Uspjeh strategije Europa 2020. ovisi o sudjelovanju svih dijelova društva.

Djelovati ne moraju samo vlade. Ostvarenju ciljeva strategije Europa 2020. trebaju doprinijeti svi:

  • poduzeća
  • sindikati
  • nevladine organizacije
  • pojedinci.

 

Razmjena dobre prakse, određivanje usporednih vrijednosti i umrežavanje, koje promiču nekoliko vlada EU-a, pokazali su se korisnima za stvaranje osjećaja vlasništva i dinamičnosti u provedbi reformi.

Među institucijama koje koordiniraju odgovore tih raznih dionika je i:

  • Gospodarski i socijalni odbor, koji putem svog Upravnog odbora Englishfrançais i mreže nacionalnih gospodarskih i socijalnih odbora obavlja presudnu ulogu u poticanju sudjelovanja nacionalnih socijalnih partnera i civilnog društva u praktičnoj provedbi strategije Europa 2020. Saznajte više Englishfrançais

Niz organizacija civilnog društva prihvatilo je ciljeve strategije Europa 2020. kao vlastite ciljeve i pomažu u zagovaranju provedbe i reformi na europskoj i nacionalnoj razini.

Top