AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

An tSochaí shibhialta

Slua daoine © AE

Braitheann rath na straitéise Eoraip 2020 ar pháirtíocht gach earnála sa tsochaí.

Ní leis na rialtais amháin a bhaineann freagracht an ghníomhaithe. Is gá cách chun spriocanna Eoraip 2020 a bhaint amach:

  • gnóthais
  • ceardchumainn
  • eagrais neamhrialtais
  • údaráis áitiúla agus
  • saoránaigh aonair

 

Líonrú, tagarmharcáil agus dea-chleachtais a mhalartú - nithe a chuireann roinnt rialtas san AE chun cinn - is nósanna úsáideacha iad i gcruthú braistinte úinéireachta agus diminicis i leith ghá an leasaithe.

I measc na n-institúidí a chomhordaíonn freagairtí na ngrúpaí geallsealbhóirí éagsúla:

  • tá príomhról ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, go háirithe trína líonra coistí sóisialta agus eacnamaíocha náisiúnta a shlógadh
  • is féidir le Coiste na Réigiún cabhrú chun údaráis náisiúnta agus réigiúnacha a shlógadh, a bhfuil cumhachtaí acu i roinnt tíortha san AE i réimsí a bhaineann le straitéis Eoraip 2020, réimsí amhail oideachas, nuáil, iompar, athrú aeráide.

Barr