AA+A++Tulostettava versioSivustokarttaRSSRSS

Kansalaisyhteiskunta

Ihmisjoukko © EU

Eurooppa 2020 -strategian onnistuminen edellyttää yhteiskunnan kaikkien ryhmien osallistumista sen toteuttamiseen.

Eurooppa 2020 -strategian toteuttaminen ei ole ainoastaan EU-maiden kansallisten viranomaisten tehtävä, vaan siihen tarvitaan myös seuraavien yhteiskunnan toimijoiden panosta:

  • yritykset
  • ammattiliitot
  • kansalaisjärjestöt
  • paikallisviranomaiset
  • kansalaiset.

 

Hyvien toimintamallien vaihto, vertailuanalyysi ja verkottuminen, joita useat jäsenmaat pyrkivät edistämään, ovat osoittautuneet hyviksi keinoiksi saada eri tahot sitoutumaan tavoitteisiin ja viemään uudistuksia eteenpäin.

Eri sidosryhmiltä saatua palautetta koordinoivat muun muassa

  • Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, jolla on keskeinen rooli kansallisten talous- ja sosiaalikomiteoiden verkoston liikkeelle panevana voimana
  • alueiden komitea, joka voi edistää alueellisten ja paikallisten viranomaisten osallistumista strategian toteuttamiseen. Useissa EU-maissa näiden viranomaisten toimivaltuudet liittyvät läheisesti Eurooppa 2020 -strategian keskeisiin teemoihin, kuten koulutukseen, innovointiin, liikenteeseen ja ilmastonmuutokseen.

Sivun alkuun