AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Kodanikuühiskond

Rahvahulk © EU

Euroopa 2020. aasta strateegia edukas rakendamine sõltub kõigi ühiskonnaosade kaasatusest.

Meetmete võtmise kohustus ei lasu üksnes riikide valitsustel. Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks on vaja nende kõigi panust:

  • ettevõtjad;
  • ametiühingud;
  • valitsusvälised organisatsioonid;
  • kohalikud ametiasutused ning
  • üksikisikud.

 

Heade tavade vahetamine, võrdlusuuringud ja võrgustike loomine, mida edendavad mitme ELi liikmesriigi juhid, on osutunud kasulikuks omase tunde loomisel ning dünaamika tekitamisel seoses vajadusega reformi järele.

Institutsioonide hulgas, kes koordineerivad kõnealuste paljude sidusrühmade tagasisidet, on:

  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, kellel on täita võtmeroll eelkõige riiklike majandus- ja sotsiaalkomiteede võrgustiku mobiliseerimise kaudu;
  • Regioonide Komitee võib aidata koondada piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi, kellel mitmetes ELi liikmesriikides on volitused Euroopa 2020. aasta strateegiaga seotud valdkondades, nagu haridus, innovatsioon, transport, kliimamuutused.

Üles