AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

Civilsamfundet

Menneskemængde © EU

Gennemførelsen af Europa 2020-strategien afhænger af hele samfundets deltagelse.

Det er ikke kun regeringerne, der har et ansvar for handling. For at nå Europa 2020-målene er der brug for alle:

  • virksomhederne
  • fagforeningerne
  • de ikkestatslige organisationer
  • de lokale myndigheder og
  • de enkelte borgere

 

Udveksling af god praksis, benchmarking og dannelse af netværk – som anbefalet af flere EU-regeringer – har vist sig at være et nyttigt værktøj til at skabe en bevidsthed om ejerskab og dynamik i forbindelse med behovet for reformer.

Institutioner, der koordinerer bidragene fra de forskellige grupper af interesseparter:

  • Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg spiller en vigtig rolle, især ved at mobilisere sit netværk af nationale økonomiske og sociale udvalg
  • Regionsudvalget kan hjælpe til med at mobilisere regionale og lokale myndigheder, som i mange EU-lande har beføjelser på områder, som er knyttet til Europa 2020-strategien, såsom uddannelse, innovation, transport og klimaforandringer.

Sidens top