AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Občanská společnost

Dav lidí © EU

Dobré výsledky strategie Evropa 2020 závisí na aktivní účasti všech složek společnosti.

Odpovědnost za úspěch strategie Evropa 2020 nekončí u orgánů veřejné správy. Každý může přispět k realizaci jejích cílů:

  • podniky
  • odborové svazy
  • nevládní organizace
  • místní úřady
  • jednotliví občané

 

Výměna osvědčených postupů, hodnocení výsledků a vytváření sítí, které prosazuje řada členských států, se ukázaly jako užitečné nástroje, jež v lidech budí snahu táhnout za jeden provaz a provádět reformy.

Koordinaci aktivit ze strany různých zainteresovaných skupin zajišťují:

  • Evropský hospodářských a sociální výbor, který sehrává důležitou úlohu zejména tím, že mobilizuje svou síť hospodářských a sociálních výborů jednotlivých členských států
  • Výbor regionů, který může pomoci se zapojením regionálních a místních orgánů, jež mají v řadě států EU důležité pravomoce v oblastech souvisejících se strategií Evropa 2020, např. ve vzdělávání, inovacích, dopravě a problematice změny klimatu.

Začátek stránky