AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Regionala och lokala myndigheter

Dialogen mellan nationella, regionala och lokala beslutsfattare ska föra EU:s prioriteringar närmare folket och stärka den känsla av egenansvar som krävs för att nå Europa 2020-målen.

I många EU-länder är de regionala och lokala myndigheterna ansvariga för områden med koppling till Europa 2020-strategin, exempelvis utbildning, företagande, arbetsmarknad, infrastruktur och energieffektivitet.

Det är avgörande att myndigheter på alla nivåer inser hur viktigt det är att strategin genomförs effektivt i praktiken, så att vi kan få en smart och hållbar tillväxt för alla. Alla måste axla sitt ansvar för att driva igenom nödvändiga förändringar.

Regionkommittén hjälper de regionala och lokala myndigheterna att engagera sig. Kommittén har skapat en övervakningsplattform för Europa 2020 English där över 150 regioner och städer kan utbyta goda lösningar för jobb och tillväxt och bidra till EU-debatten om Europa 2020

EU-kommissionen har också en webbplattform för nätverkande English så att de lokala och regionala myndigheterna lättare kan bidra till Europa 2020-målen.

Regionkommittén har i nära samarbete med EU-kommissionen utarbetat en handbok om Europa 2020-strategin för städer och regioner English där lokala och regionala myndigheter kan se hur de kan bidra till strategins genomförande. Handboken bygger på de goda lösningar som Regionkommitténs övervakningsplattform för Europa 2020 har samlat in och på exempel från EU-kommissionens databaser över goda lösningar.

Till början