AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Regionalni in lokalni organi

Medsebojni dialog nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov bo približal prednostne naloge EU prebivalcem in okrepil njihovo odgovornost za doseganje ciljev strategije.

Regionalni in lokalni organi so v številnih državah EU pristojni za področja politike, povezana s strategijo Evropa 2020, to so denimo izobraževanje in usposabljanje, podjetništvo, trg, infrastruktura, energetska učinkovitost.

Če naj dosežemo pametno, vključujočo in trajnostno gospodarsko rast, se morajo organi na vseh ravneh upravljanja zavedati pomena učinkovitega izvajanja strategije na terenu, pri uvajanju potrebnih sprememb pa pridobiti sodelovanje vseh.

Sodelovanje regionalnih in lokalnih organov spodbuja Odbor regij. Vzpostavil je platformo za spremljanje strategije Evropa 2020 English, v kateri več kot 150 regij in mest sdoeluje pri reševanju vprašanj gospodarske rasti in zaposlovanja, izmenjuje dobre prakse in prispeva svoj delež v razpravi EU o strategiji Evropa 2020

Podobno tudi Evropska komisija s spletnim omrežjem za sodelovanje English omogoča lokalnim in regionalnim organom udejstvovanje pri uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020.

Priročnik za mesta in regije o strategiji Evropa 2020 English, ki ga je sestavil Odbor regij v sodelovanju z Evropsko komisijo, jasno razloži, kako lahko krajevni in regionalni organi prispevajo k izvajanju strategije. Pri tem upošteva primere dobre prakse, ki jih je z anketami zbrala platforma Odbora regij za spremljanje strategije Evropa 2020 oziroma jih vsebujejo zbirke dobrih praks, ki jih vodi Evropska komisija.

Na vrh