AA+A++Versiune pentru tipărireHarta site-uluiRSSRSS

Autorități regionale și locale

Dialogul dintre autoritățile naționale, regionale și locale va permite o mai bună promovare a priorităților UE în rândulcetățenilor, mobilizându-i să se implice și să contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

În multe țări europene, autoritățile regionale sau locale răspund de domeniile politice vizate de Strategia Europa 2020, printre care se numără educația și formarea, antreprenoriatul, piața muncii, infrastructura sau eficienţa energetică.

Este esențial ca toate nivelurile administrației să fie conștiente de importanța implementării eficiente a Strategiei Europa 2020 și ca fiecare dintre ele să acționeze pentru a face schimbările care se impun în vederea promovării unei creșteri economice inteligente, durabile și favorabile incluziunii.

Comitetul Regiunilor, instituţie a Uniunii Europene, contribuie la mobilizarea autorităţilor regionale şi locale.  Acesta a creat Platforma de monitorizare a Strategiei Europa 2020 English, reunind 150 de regiuni şi oraşe care participă la reţele dedicate creşterii şi ocupării forţei de muncă, fac schimb de bune practici şi contribuie la dezbateri la nivelul UE pe tema Strategiei Europa 2020.

Comisia Europeană a lansat o platformă on-line pentru crearea de reţele English, cu scopul de a implica administraţiile locale şi regionale în realizarea obictivelor Strategiei.

"Ghidul pentru autorităţile locale şi regionale privind Strategia Europa 2020" English elaborat de Comitetul Regiunilor,  în strânsă cooperare cu Comisia Europeană, oferă explicații clare privind modul în care autoritățile locale și regionale pot contribui la punerea în aplicare a Strategiei. Ghidul include exemple de bune practici extrase din bazele de date gestionate de Comisia Europeană sau colectate prin intermediul sondajelor organizate la nivelul platformei de monitorizare a Strategiei Europa 2020, creată de Comitetul Regiunilor.

Începutul paginii