AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Władze regionalne i lokalne

Dzięki ustanowieniu dialogu między władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi unijne priorytety stały się bliższe obywatelom, co zwiększa zaangażowanie konieczne dla pomyślnej realizacji strategii "Europa 2020".

W wielu państwach członkowskich to władze regionalne lub lokalne są odpowiedzialne za obszary polityki ściśle związane ze strategią "Europa 2020", takie jak kształcenie i szkolenie, przedsiębiorczość, rynek pracy, infrastruktura czy efektywność energetyczna.

Władze wszystkich szczebli muszą być świadome tego, że skuteczne wdrożenie strategii "Europa 2020" jest konieczne dla osiągnięcia inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Należy również pamiętać, że wprowadzenie niezbędnych zmian wymaga zaangażowania ze strony wszystkich.

Komitet Regionów Unii Europejskiej pomaga w mobilizowaniu władz regionalnych i lokalnych. Instytucja ta utworzyła Platformę Monitorowania Strategii "Europa 2020" English, która stanowi dla ponad 150 regionów i miast podstawę współpracy w dziedzinie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i wymiany najlepszych praktyk. Stanowi ona istotny wkład w dyskusję na temat strategii "Europa 2020".

Aby zachęcić władze lokalne i regionalne do realizowania celów strategii "Europa 2020", a także wyposażyć je w odpowiednie instrumenty, Komisja Europejska również udostępniła internetową platformę współpracy English.

W "Podręczniku dotyczącym strategii »Europa 2020« dla miast i regionów" English, opracowanym przez Komitet Regionów w ścisłej współpracy z Komisją Europejską wyjaśniono, w jaki sposób władze lokalne i regionalne mogą przyczynić się do realizacji tej strategii. Publikacja zawiera opis przykładów dobrych praktyk zebranych za pomocą badań przeprowadzonych przez Platformę Monitorowania Strategii "Europa 2020" w Komitecie Regionów lub istniejących baz danych Komisji Europejskiej dotyczących dobrych praktyk.

Początek strony