AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

Regionale en lokale overheden

Overleg tussen de nationale, regionale en lokale overheden kan ervoor zorgen dat de bevolking zich nauwer betrokken voelt bij de inspanningen van de EU om de Europa 2020-kerndoelstellingen te halen.

In veel EU-landen zijn de regionale en lokale instanties bevoegd op terreinen die verband houden met de Europa 2020-strategie, zoals onderwijs en opleiding, ondernemerschap, werkgelegenheid, infrastructuur en energie-efficiëntie.

Het is van het grootste belang dat de overheden op alle niveaus beseffen dat het nodig is om van de Europa 2020-strategie een succes te maken om slimme, inclusieve en duurzame groei te bereiken. Zij moeten ook allemaal hun steentje bijdragen aan de noodzakelijke veranderingen.

Het Comité van de Regio's van de Europese Unie kan helpen de regionale en lokale overheden daarbij in te schakelen. Het heeft bijvoorbeeld het Europa 2020-monitoringplatform English opgericht, een verbond van meer dan 150 regio's en steden die netwerken op het gebied van groei en banen, goede praktijken uitwisselen en van gedachten wisselen over Europa 2020.

Om lokale en regionale autoriteiten de kans te geven zich verdienstelijk te maken voor de Europa 2020-doelstellingen, heeft de Commissie ook een online netwerkplatform English opgericht.

In het Handboek voor steden en regio's bij de Europa-2020-strategie English, dat het Comité van de Regio’s samen met de Commissie heeft opgesteld, wordt duidelijk uitgelegd hoe lokale en regionale overheden aan de strategie kunnen bijdragen. Het handboek gebruikt voorbeelden van goede werkwijzen die het Europa 2020-Monitoringplatform van het Comité van de Regio’s via enquêtes heeft verzameld, of die al in bestaande databases van de Europese Commissie waren opgenomen.

Naar boven