AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

Reģionālās un vietējās iestādes

Dialogs starp valstu, reģionālajām un vietējām varasiestādēm tuvinās cilvēkiem ES prioritātes, nostiprinot kopējo atbildības sajūtu, kas vajadzīga, lai ikviens iesaistītos Eiropas virzībā uz 2020. gada mērķiem.

Daudzās ES valstīs reģionālās vai vietējās iestādes ir atbildīgas par vairākām politikas jomām, kas saistītas ar stratēģiju "Eiropa 2020", — izglītību, uzņēmējdarbību, darba tirgu, infrastruktūru vai energoefektivitāti.

Visos pārvaldes līmeņos skaidri jāizprot vajadzība efektīvi un praktiski īstenot stratēģiju "Eiropa 2020", lai panāktu gudru, ilgtspējīgu un integrējošu ekonomikas izaugsmi. Katram ir savs uzdevums, ieviešot nepieciešamās pārmaiņas.

Eiropas Savienības Reģionu komiteja palīdz mobilizēt reģionālās un vietējās iestādes. Tā ir izveidojusi "Eiropas 2020" īstenošanas uzraudzības platformu English, kurā ietilpst vairāk nekā 150 reģioni un pilsētas, kas savstarpēji sadarbojas izaugsmes un nodarbinātības jautājumos, apmainoties ar labāko praksi un piedaloties ES debatēs par "Eiropu 2020".

Arī Eiropas Komisija ir izveidojusi sadarbības forumu internetā English, lai iesaistītu vietējās un reģionālās iestādes "Eiropas 2020" mērķu sasniegšanā.

Reģionu komiteja ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisiju ir izstrādājusi rokasgrāmatu par "Eiropa 2020" stratēģiju pilsētām un reģioniem English, kur vietējās un reģionālās pašvaldības var uzzināt, kā veicināt šīs stratēģijas īstenošanu. Tajā izmantoti paraugprakses piemēri, kas iegūti Reģionu komitejas veiktajās aptaujās stratēģijas uzraudzībai izveidotajā forumā un Eiropas Komisijas pārvaldītajās paraugprakšu datubāzēs.

Lapas sākums