AA+A++Spausdinti skirta versijaSvetainės struktūraRSSRSS

Regioninės ir vietos valdžios institucijos

Nacionalinių, regioninių ir vietos institucijų dialogas padės ES prioritetus padaryti artimesnius piliečiams, sustiprins jų atsakomybės jausmą ir paskatins prisidėti siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Daugelio šalių regioninės ir vietos valdžios institucijos yra atsakingos už su strategija „Europa 2020“ susijusių sričių politiką, kaip antai švietimo ir mokymo, verslumo, darbo rinkos, infrastruktūros ar energijos vartojimo naudingumo.

Kad būtų užtikrintas pažangus, tvarus ir integracinis ekonomikos augimas, labai svarbu, jog būtinybę veiksmingai įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ suvoktų visų lygmenų valdžios institucijos. Reikiamas reformas turėtų įgyvendinti visos suinteresuotosios šalys.

Europos Sąjungos Regionų komitetas padeda sutelkti regionines ir vietos valdžios institucijas. Jis įsteigė strategijos „Europa 2020“ stebėsenos platformą English. Ji apima 150 regionus ir miestus, kurie bendradarbiauja ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo srityje, keičiasi patirtimi ir prisideda prie ES debatų strategijos EUROPA 2020 tema.

Kad siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų dalyvautų ir vietos bei regioninės valdžios institucijos, Europos Komisija taip pat sukūrė internetinę tinklų kūrimo platformą English.

Regionų komiteto kartu su Europos Komisija parengtame Strategijos "Europa 2020" vadove miestams ir regionams English paaiškinama, kaip vietos ir regionų valdžios institucijos gali prisidėti prie strategijos įgyvendinimo. Jame remiamasi gerosios praktikos pavyzdžiais, surinktais per apklausas, kurias atliko Regionų komiteto "Europa 2020" stebėsenos platforma, arba paimtais iš Europos Komisijos tvarkomų gerosios praktikos pavydžių duomenų bazių.

Į puslapio pradžią