AA+A++PrintSitemapRSSRSS

Regionalne i lokalne vlasti

Dijalog između nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti približit će ljudima prioritete EU-a time jačajući osjećaj vlasništva koji je potreban kako bi se svi uključili u to da Europi pomognu u ostvarivanju ciljeva utvrđenih za 2020.

U mnogim državama EU-a, regionalne ili lokalne vlasti odgovorne su za područja politika povezana sa strategijom Europa 2020. kao što su obrazovanje, poduzetništvo, tržište rada, infrastruktura ili energetska učinkovitost.

Od ključne je važnosti da sve razine upravljanja budu svjesne potrebe za učinkovitom provedbom strategije Europa 2020. na terenu u cilju ostvarivanja pametnog, uključivog i održivog gospodarskog rasta te da svaka od njih igra svoju ulogu u uvođenju nužnih promjena.

Odbor regija Europske unije pomaže pokrenuti regionalne i lokalne vlasti. Uspostavio je Platformu za praćenje provedbe strategije Europa 2020 English. Platforma obuhvaća više od 150 regija i gradova koji razmjenjuju mišljenja o rastu i zapošljavanju, dobru praksu i doprinose raspravi EU-a o strategiji EUROPA 2020.

Kako bi uključila lokalne i regionalne vlasti i omogućila im da doprinesu ostvarenju ciljeva strategije Europa 2020., Europska komisija osigurala je online platformu za umrežavanje English.

U „Priručniku o strategiji Europa 2020. za gradove i regije” English, koji je izradio Odbor regija u suradnji s Komisijom, daju se jasna objašnjenja o tome kako lokalne i regionalne vlasti mogu doprinijeti provedbi strategije. U njemu se koriste primjeri dobre prakse prikupljeni putem anketa koje je provela Platforma Odbora regija za praćenje provedbe strategije Europa 2020. ili iz postojećih baza podataka dobre prakse kojima upravlja Europska komisija.

Top