AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

Údaráis áitiúla agus réigiúnacha

Tabharfaidh plé idir rialtas áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta tosaíochtaí an AE níos cóngaraí do na daoine, ag treisiú bhraistint na húinéireachta atá riachtanach ionas go mbeidh cách páirteach chun an Eoraip a bhogadh i dtreo spriocanna 2020.

I mórán tíortha san AE, bíonn na húdaráis áitiúla nó réigiúnacha freagrach as réimsí beartais atá nasctha le straitéis Eoraip 2020 ar nós oideachais agus oiliúna, fiontraíochta, margaidh an tsaothair nó bonneagair.

Is rí-thábhachtach go mbeadh gach leibhéal rialachais eolach ar an riachtanas chun straitéis Eoraip 2020 a chur i bhfeidhm go praiticiúil is go héifeachtach ionas go mbeifear in ann fás geilleagrach inbhuanaithe, cuimsitheach, cliste a bhaint amach agus go nglacfaidh gach ceann acu a pháirt chun na hathruithe riachtanacha a thabhairt isteach.

Cabhraíonn Coiste na Réigiún san Aontais Eorpaigh chun údaráis náisiúnta agus réigiúnacha a shlógadh.

Tá Ardán Faireacháin d'Eoraip 2020 English bunaithe aige, ina bhfuil breis is 150 réigiún agus cathair atá a líonrú ar son fáis is post, ag malartú dea-chleachtas agus ag cur leis an bplé AE faoi EORAIP 2020. Chun údaráis áitiúla agus údaráis réigiúnacha a tharraingt isteach is le cur ar a gcumas a gcion a dhéanamh d'fhon spriocanna Eoraip 2020 a bhaint amach, tá ardán líonraíochta ar líne English á sholáthar ag an gCoimisiún Eorpach freisin.

"Handbook on the Europe 2020 strategy for cities and regions" English - Lámhleabhar faoin straitéis Eoraip 2020 do chathracha agus do réigiúin arna tharraingt suas ag Coiste na Réigiún i ndlúthcomhar leis an gCoimisiún Eorpach ina dtugtar míniú soiléir ar na bealaí a thig le húdaráis áitiúla agus réigiúnacha cuidiú le cur chun feidhme na straitéise. Léirítear samplaí dea-chleachtais a bailíodh ó shuirbhéanna a rinneadh mar chuid de Chlár Monatóireachta Choiste na Réigiún ar Eoraip 2020 nó ó bhunachair shonraí dea-chleachtais atá á riar ag an gCoimisiún Eorpach.

Barr