AA+A++Tulostettava versioSivustokarttaRSSRSS

Alueelliset ja paikalliset viranomaiset

Vuoropuhelu kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason hallintojen kesken tuo EU:n tavoitteet lähemmäksi ihmisiä. Se vahvistaa omistajuuden tunnetta, mikä on tarpeen, jotta jokainen osallistuisi tahollaan Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamiseen.

Useissa EU-maissa myös alue- tai paikallistason hallinnot ovat vastuussa Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvistä politiikan aloista kuten koulutuksesta, yritystoiminnasta, työmarkkinoista, infrastruktuurista ja energiatehokkuudesta.

On olennaisen tärkeää, että kaikki hallinnon tasot tiedostavat Eurooppa 2020 -strategian tuloksellisen täytäntöönpanon välttämättömyyden. Kaikkien on hoidettava oma osuutensa, jotta älykkäästä, kestävästä ja osallistavasta talouskasvusta tulisi todellisuutta.

Euroopan unionin alueiden komitea on osaltaan aktivoimassa alueellisia ja paikallisia viranomaisia. Se on perustanut Eurooppa 2020 -seurantafoorumin English, jonka verkostossa on mukana yli 150 aluetta ja kaupunkia. Foorumilla ne voivat osallistua EU:ssa käytävään keskusteluun, tehdä yhteistyötä kasvun ja työllisyyden edistämiseksi sekä vaihtaa hyviä toimintatapoja.

Myös Euroopan komissiolla on internet-foorumi English, jolla paikalliset ja alueelliset viranomaiset voivat käsitellä Eurooppa 2020 -tavoitteisiin liittyviä kysymyksiä.

Alue- ja paikallisviranomaisten käyttöön on julkaistu uusi Eurooppa 2020 -strategian käsikirja "Handbook on the Europe 2020 strategy for cities and regions" English. Oppaassa selostetaan, miten alueet ja kunnat voivat antaa panoksensa strategian täytäntöönpanoon. Se sisältää esimerkkejä hyvistä toimintamalleista, joita on kartoitettu alueiden komitean Eurooppa 2020 -seurantafoorumin tutkimusten ja Euroopan komission tietokantojen avulla. Käsikirjan on laatinut alueiden komitea yhteistyössä komission kanssa.

Sivun alkuun