AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

Regionale og lokale myndigheder

En dialog mellem de nationale, regionale og lokale myndigheder vil betyde, at EU's prioriteter kommer tættere på borgerne. Den vil også styrke den følelse af medbestemmelse, der er påkrævet for at få alle inddraget i at bevæge Europa hen imod 2020-målene.

I mange EU-lande er de regionale eller lokale myndigheder ansvarlige for politikområder, der er berørt af Europa 2020-strategien, f.eks. uddannelse, iværksætteri, arbejdsmarkedet eller infrastruktur.

Det er vigtigt, at myndigheder på alle planer er bevidste om, hvor vigtigt det er at gennemføre Europa 2020-strategien effektivt i praksis for at skabe intelligent, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst. De skal alle være med til at foretage de nødvendige ændringer.

EU's Regionsudvalg hjælper med at inddrage de regionale og lokale myndigheder. Det har oprettet en overvågningsplatform for Europa 2020 English, som omfatter over 150 regioner og byer, der samarbejder om vækst og job, udveksler bedste praksis og bidrager til EU's debat om EUROPA 2020.

For at inddrage lokale og regionale myndigheder, så de kan være med til at nå målene i Europa 2020, har Kommissionen også sørget for en netværksplatform English

"Håndbogen om Europa 2020-strategien til brug for kommunerne og regionerne" English, som er udarbejdet af Regionsudvalget i tæt samarbejde med Europa-Kommissionen, forklarer klart og tydeligt, hvordan lokale og regionale myndigheder kan bidrage til at gennemføre strategien.Den tager udgangspunkt i eksempler på god praksis indhentet gennem undersøgelser fra Regionsudvalgets overvågningsplatform for Europa 2020 eller Europa-Kommissionens eksisterende databaser over god praksis.

Sidens top