AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Regionální a místní orgány

Díky dialogu mezi celostátními, regionálními a místními orgány si lidé budou moci priority EU lépe představit a ztotožnit se s nimi. Bez toho se realizace cílů strategie Evropa 2020 neobejde.

V řadě zemí EU mají regionální a místní orgány na starosti některé z politických oblasti, které souvisejí se strategií Evropa 2020, např. vzdělávání a odbornou přípravu, podnikání, pracovní trh, infrastrukturu nebo energetickou účinnost.

Orgány veřejné správy na všech úrovních si musí uvědomit, že pokud chceme dosáhnout inteligentního a udržitelného růstu podporujícího sociální začlenění, musí se strategie Evropa 2020 úspěšně zavést do praxe. To vyžaduje, aby se na provádění nezbytných změn podílel každý z aktérů stejnou měrou.

Výbor regionů Evropské unie pomáhá s mobilizací regionálních a místních orgánů. K tomu účelu vytvořil platformu pro monitorování strategie Evropa 2020 English, která zahrnuje více než 150 regionů a měst, jež si vyměňují osvědčené postupy a informace o tvorbě pracovních míst a podpoře hospodářské růstu a přispívají tak do celoevropské diskuze o strategii EVROPA 2020.

Evropská komise rovněž provozuje internetovou platformu English, kterou mohou místní a regionální orgány při plnění cílů strategie Evropa 2020 využívat.

"Příručka o strategii Evropa 2020 pro města a regiony" English, kterou připravil Výbor regionů v úzké spolupráci s Evropskou komisí objasňuje, jak mohou místní a regionální orgány přispět k realizaci strategie. Uvádí příklady osvědčených postupů shromážděných prostřednictvím průzkumů prováděných platformou pro monitorování strategie Evropa 2020 (Výbor regionů) nebo prostřednictvím databází spravovaných Evropskou komisí.

Začátek stránky