AA+A++Versiune pentru tipărireHarta site-uluiRSSRSS

Statele membre ale UE

Drapelele celor 27 de state membre ale UE © UE

Succesul Strategiei Europa 2020 depinde, în mare parte, de capacitatea statelor membre de a implementa, la nivel național, reformele necesare pentru a accelera creșterea – de exemplu, prin stimularea investițiilor în cercetare, combaterea sărăciei și creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă.

Autoritățile naționale

În fiecare an, în luna aprilie, guvernele statelor membre trebuie să prezinte două rapoarte în care să explice care sunt măsurile pe care le au în vedere pentru a atinge obiectivele naționale fixate în baza Strategiei Europa 2020.

  • Programele de stabilitate/convergențăsunt prezentate înainte ca guvernele să adopte bugetele naționale pentru anul următor. Ele trebuie să conțină informații utile cu privire la finanțele publice și politica bugetară.
  • Programele naționale de reformă se transmit simultan cu programele de stabilitate/convergență și conțin elementele necesare pentru monitorizarea progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivelor naționale ale Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.
  • În ciuda constrângerilor financiare importante cu care se confruntă, guvernele au responsabilitatea de a continua să facă investiții favorabile creșterii economice, de exemplu sprijinind educația, cercetarea și inovarea și utilizarea eficientă a energiei.

Ambele rapoarte trebuie să se integreze pe deplin în procedura bugetară națională și în semestrul european, creat pentru a îmbunătăți coordonarea, la nivel european, a politicilor naționale. Autoritățile regionale și locale, partenerii sociali și alte părți interesate trebuie să ia parte la etapa pregătitoare, obținându-se astfel un sprijin amplu pentru punerea în aplicare a acestor politici.

În luna octombrie, țările din zona euro transmit Comisiei proiectele lor de buget. Comisia verifică dacă proiectele sunt compatibile cu angajamentele bugetare și macroeconomice pe care statele și le-au asumat în cadrul semestrului european.

Începutul paginii

Autoritățile regionale și locale

Dialogul dintre autoritățile naționale, regionale și locale va permite o mai bună promovare a priorităților UE în rândul cetăţenilor, mobilizându-i să se implice și să contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

În multe țări europene, autoritățile regionale sau locale răspund de domeniile politice vizate de Strategia Europa 2020, printre care se numără educația și formarea, antreprenoriatul, piața muncii sau infrastructura.

Este esențial ca toate nivelurile administrației să fie conștiente de importanța aplicării eficiente a Strategiei Europa 2020 și ca fiecare dintre ele să acționeze pentru a face schimbările care se impun în vederea promovării unei creșteri economice inteligente, durabile și favorabile incluziunii.

Comitetul Regiunilor încurajează mobilizarea autorităților regionale și locale, acestea având, în multe țări europene, prerogative importante în domenii prioritare pentru Strategia Europa 2020, cum ar fi educația, inovarea, transporturile sau combaterea schimbărilor climatice. Informații suplimentare

Comitetul Regiunilor a creat Platforma de monitorizare a Strategiei Europa 2020, iar Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă de colaborare on-line pentru a le oferi autorităților regionale și locale posibilitatea de a contribui la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Începutul paginii