AA+A++Spausdinti skirta versijaSvetainės struktūraRSSRSS

ES valstybės narės

27 ES valstybių narių vėliavos © ES

Strategijos „Europa 2020“ sėkmė labai priklauso nuo ES valstybių narių sugebėjimo atlikti savo vaidmenį nacionaliniu lygiu vykdant būtinas reformas augimui skatinti, pavyzdžiui, daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir didinti užimtumą.

Nacionalinės valdžios institucijos

Kasmet balandžio mėnesį ES šalių vyriausybės turi pateikti dvi ataskaitas, kuriose turi būti paaiškinta, kaip jos siekia nacionalinių strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Abi ataskaitos turi būti visiškai integruotos į nacionalinio biudžeto procedūrą ir Europos semestrą, kuris buvo įvestas siekiant geresnio politikos koordinavimo visoje ES. Į parengiamąjį darbą būtinai turi būti įtrauktos ir regioninės bei vietos valdžios institucijos, socialiniai partneriai ir kitos suinteresuotosios šalys, siekiant užsitikrinti plataus masto paramą įgyvendinant šią politiką.

Spalio mėnesį euro zonos šalys Komisijai atsiunčia biudžetų planų projektus. Komisija patikrina, ar planai atitinka valstybių narių fiskalinius ir makroekonominius įsipareigojimus pagal Europos semestro procedūrą.

Į puslapio pradžią

Regioninės ir vietos valdžios institucijos

Nacionalinių, regioninių ir vietos institucijų dialogas padės pasiekti, kad ES prioritetai būtų artimesni piliečiams, sustiprins jų atsakomybės jausmą, o to reikia, kad visi dalyvautų siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Daugelyje šalių už su strategija „Europa 2020“ susijusių sričių politiką, kaip antai švietimo ir mokymo, verslumo, darbo rinkos ir infrastruktūros, atsakingos regioninės ir vietos valdžios institucijos.

Kad būtų užtikrintas pažangus, tvarus ir integracinis ekonomikos augimas, nepaprastai svarbu, jog būtinybę veiksmingai įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ vietoje suvoktų visų lygmenų valdžios institucijos ir kad kiekvienas atliktų savo vaidmenį siekiant būtinų pokyčių.

Europos Sąjungos Regionų komitetas padeda sutelkti regionines ir vietos valdžios institucijas, daugelyje ES šalių turinčias įgaliojimų su strategija „Europa 2020“ susijusiose srityse, pavyzdžiui, švietimo, inovacijų, transporto, klimato kaitos. Skaitykite plačiau

Kad siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų aktyviai dalyvautų ir vietos bei regioninės valdžios institucijos, Regionų komitetas sukūrė Strategijos „Europa 2020“ stebėsenos platformą, o Europos Komisija – internetinę tinklų kūrimo platformą.

Į puslapio pradžią