AA+A++Nyomtatható változatHonlaptérképRSSRSS

EU-tagállamok

Az EU 27 tagállamának zászlaja © EU

Az Európa 2020 stratégia sikere nagymértékben függ attól, hogy az uniós tagállamok képesek-e végrehajtani a saját területükön a növekedésösztönzéshez szükséges reformokat – többek között a kutatási beruházások növelése és a foglalkoztatottság javítása érdekében.

Tagállami hatóságok

A tagállami kormányoknak minden év áprilisában két jelentést kell elkészíteniük, amelyben ismertetik az Európa 2020 stratégiával kapcsolatos tagállami célok megvalósítása irányában tett lépéseiket.

  • Az egyes tagállamoknak azelőtt kell benyújtaniuk stabilitási/konvergenciaprogramjukat, mielőtt elfogadják a következő évre szóló költségvetést. A programoknak elő kell segíteniük, hogy konstruktív megbeszélésekre kerüljön sor az államháztartásról és a fiskális politikáról.
  • A nemzeti reformprogramokat a tagállamok a stabilitási/konvergenciaprogramokkal egy időben nyújtják be. A reformprogramok tartalmazzák azokat az elemeket, amelyek révén nyomon lehet követni, mekkora előrelépés történik az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést szolgáló Európa 2020 stratégia végrehajtása érdekében meghatározott tagállami célok teljesítése felé.
  • A komoly pénzügyi megszorítások ellenére a kormányoknak biztosítaniuk kell a növekedésbe történő beruházás folytonosságát, többek között az oktatás, a kutatás, az innováció, illetve az energiahatékonyság területén.

Mindkét jelentést teljes mértékben integrálni kell a tagállami költségvetési folyamatba és az uniós szintű szakpolitika koordináció javítását célzó európai szemeszterbe. Ahhoz, hogy a szakpolitikák végrehajtása széles körű támogatottságot élvezzen, a regionális/helyi hatóságokat, szociális partnereket és egyéb érdekelt feleket is be kell vonni az előkészítés folyamatába.

Az euróövezet tagállamai októberben nyújtják be a Bizottságnak költségvetésiterv-javaslataikat. A Bizottság az európai szemeszter keretében megvizsgálja, hogy a költségvetési tervek összhangban vannak-e a tagállamok költségvetési és makrogazdasági kötelezettségvállalásaival.

Az oldal tetejére

Regionális és helyi hatóságok

A tagállami kormányok, valamint a regionális és helyi kormányzati szervek közötti párbeszéd elő fogja segíteni, hogy a polgárok jobban a magukénak érezzék az EU prioritásait, ami szükséges ahhoz, hogy mindenki tevékenyen részt vegyen az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításában.

Számos uniós országban a regionális, illetve a helyi hatóságok felelősek egyes, az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó szakpolitikai területekért, pl. az oktatásért és képzésért, a vállalkozói tevékenységért, a munkaerőpiacért, az infrastruktúráért vagy az energiahatékonyságért.

Kiemelten fontos, hogy a döntéshozók a kormányzat valamennyi szintjén tudatában legyenek annak, hogy az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása érdekében az Európa 2020 stratégiát hatékonyan kell végrehajtani helyi szinten. Az is rendkívül lényeges, hogy mindegyik szereplő kivegye a részét a folyamatból, és életbe léptesse a szükséges változtatásokat.

Az EU intézményei közül a Régiók Bizottsága segít mozgósítani a regionális és helyi hatóságokat. Ezek a hatóságok számos uniós országban hatáskörrel rendelkeznek az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó területeken, így például az oktatás, az innováció, a közlekedés és az éghajlatváltozás terén. További információk

A Régiók Bizottsága létrehozta az Európa 2020 stratégia végrehajtását nyomon követő platformot, az Európai Bizottság pedig online hálózatépítő felületet alakított ki. Mindkét kezdeményezés azt hivatott lehetővé tenni és elősegíteni, hogy a helyi és regionális hatóságok részt vegyenek az Európa 2020 stratégia céljainak megvalósításában.

Az oldal tetejére