AA+A++PrintSitemapRSSRSS

Države članice EU-a

Zastave 27 država članica EU-a © EU

Uspjeh strategije Europa 2020. u velikoj mjeri ovisi o sposobnosti država članica EU-a da osiguraju svoju ulogu u provedbi potrebnih reformi na nacionalnoj razini radi poticaja rasta (primjerice povećanja ulaganja u istraživanje i stope zaposlenosti).

Nacionalna tijela

Vlade EU-a moraju svake godine u travnju dostaviti dva izvješća u kojima objašnjavaju na koje se načine nastoje približiti ostvarenju nacionalnih ciljeva strategije Europa 2020.

  • Programi stabilnosti/konvergencije podnose se prije nego što vlade donesu nacionalne proračune za sljedeću godinu. sadržaj programa mora omogućiti smislene rasprave o javnim financijama i fiskalnoj politici
  • Nacionalni programi reformi predaju se istovremeno s programima stabilnosti/konvergencije, sadržavaju elemente nužne za praćenje napretka u ostvarenju nacionalnih ciljeva strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast.
  • unatoč znatnim fiskalnim ograničenjima, vlade su odgovorne osigurati kontinuirana ulaganja u rast, na primjer, putem obrazovanja, istraživanja i inovacija ili energetske učinkovitosti.

Oba izvješća trebala bi biti potpuno integrirana u nacionalne proračunske postupke i Europski semestar, koji je uveden kako bi se unaprijedila koordinacija politika u EU-u. Kako bi se osigurala široka potpora provedbi tih politika, u pripremu izvješća moraju biti uključena i regionalna/lokalna tijela, socijalni partneri i drugi dionici.

Zemlje eurozone Komisiji šalju svoje nacrte proračunskih planova u listopadu. Komisija provjerava usklađenost planova s poreznim i makroekonomskim obvezama u okviru Europskog semestra.

Top

Regionalne i lokalne vlasti

Razgovorima između nacionalne, regionalne i lokalne vlasti stanovništvu će se približiti prioriteti EU-a, a time i ojačati osjećaj vlasništva koji je potreban kako bi se svi uključili u to da Europi pomognu u ostvarivanju ciljeva utvrđenih za 2020.

U mnogim državama EU-a regionalna ili lokalna tijela odgovorna su za područja politika povezana sa strategijom Europa 2020. kao što su obrazovanje i osposobljavanje, tržište rada ili infrastruktura.

Od ključne je važnosti da sve razine upravljanja budu svjesne potrebe za učinkovitom provedbom strategije Europa 2020. na terenu u cilju ostvarivanja pametnog, uključivog i održivog gospodarskog rasta te da svaka od njih ima svoju ulogu u uvođenju nužnih promjena.

Odbor regija Europske unije pomaže u pokretanju regionalnih i lokalnih vlasti, koje u mnogim državama EU-a imaju ovlasti u područjima strategije Europa 2020., kao što su obrazovanje, inovacije, promet i klimatske promjene. Saznajte više

Odbor regija uspostavio je Platformu za praćenje provedbe strategije Europa 2020., a Europska komisija osigurava online platformu za umreživanje kako bi uključila lokalne i regionalne vlasti i omogućila im da doprinesu ostvarenju ciljeva Europe 2020.

Top