AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

EU-landene

De 27 EU-landes flag © EU

Europa 2020-strategiens succes afhænger af i høj grad af EU-landenes evne til at gøre deres del og gennemføre de nødvendige reformer på nationalt plan for at sætte gang i væksten - f.eks. ved at øge investeringer i forskning og beskæftigelsen.

Nationale myndigheder

EU-landenes regeringer skal hvert år i april fremlægge to rapporter om, hvad de gør for at nærme sig de nationale Europa 2020-mål.

  • Stabilitets-/konvergensprogrammer fremlægges, inden regeringerne vedtager de nationale budgetter for det kommende år. Indholdet bør føre til meningsfulde drøftelser af de offentlige finanser og finanspolitikken.
  • De nationale reformprogrammer, der indgives samtidig med stabilitets-/konvergensprogrammerne, indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at overvåge, om de nationale Europa 2020-mål for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst nås.
  • På trods af væsentlige finanspolitiske begrænsninger er regeringerne ansvarlige for at sikre fortsat investering i vækst, f.eks. gennem uddannelse, forskning og innovation eller energieffektivitet.

Begge rapporter skal være fuldt integreret i den nationale budgetprocedure og det europæiske halvår, der indføres for at samordne den økonomiske politik i hele EU. De regionale/lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og andre berørte parter skal også inddrages i hele forberedelsesprocessen for at skabe bred enighed om at gennemføre politikken.

Landene i euroområdet sender deres udkast til budget til Kommissionen i oktober. Kommissionen kontrollerer, at planerne stemmer overens med landets finanspolitiske og makroøkonomiske forpligtelser i forbindelse med det europæiske semester

Sidens top

Regionale og lokale myndigheder

En dialog mellem de nationale, regionale og lokale myndigheder vil betyde, at EU's prioriteter kommer tættere på borgerne, hvilket vil styrke den følelse af ejerskab, der er påkrævet for at få alle inddraget i at bevæge Europa hen imod 2020-målene.

I mange EU-lande er de regionale eller lokale myndigheder ansvarlige for politikområder, der er berørt af Europa 2020-strategien, f.eks. uddannelse, iværksætteri, arbejdsmarkedet eller infrastruktur.

Det er vigtigt, at myndigheder på alle planer er bevidste om, hvor vigtigt det er at gennemføre Europa 2020-strategien effektivt i marken for at skabe intelligent, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst. De skal alle være med til at foretage de nødvendige ændringer.

EU's Regionsudvalg hjælper til med at mobilisere regionale og lokale myndigheder, som i mange EU-lande har beføjelser på områder, som er knyttet til Europa 2020-strategien, såsom uddannelse, innovation, transport og klimaforandringer. Læs mere

Regionsudvalget har oprettet en Europe 2020 overvågningsplatform, og Kommissionen har en onlinenetværksplatform, hvor lokale og regionale myndigheder kan bidrage til at nå Europa 2020-målene.

Sidens top