AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Vem gör vad?

Europa 2020 är en gemensam strategi för EU-institutionerna, medlemsländerna och arbetsmarknadens parter. För EU:s del har varje institution sin uppgift att fylla för att se till att EU når Europa 2020-målen. I EU-länderna är det viktigt att både stats- och regeringschefer, regeringar och beslutsfattare på regional och lokal nivå tar sitt ansvar. Det civila samhället, dvs. arbetsmarknadens parter och andra aktörer, har också en viktig roll, både när det gäller framtagandet av nationella program och uppföljningen på plats.

Läs mer om aktörernas roller:

Till början