AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Razdelitev dela

Strategijo Evropa 2020 izvajajo evropske institucije, države članice in socialni partnerji. Institucije EU imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju, da bo EU sprejela potrebne ukrepe za uresničevanje ciljev strategije. Voditelji držav in vlad imajo na nacionalni, regionalni in lokalni ravni polno odgovornost za izvajanje strategije. Tudi civilna družba, socialni partnerji in drugi deležniki sodelujejo pri pripravi nacionalnih programov in nadzoru njihovega izvajanja.

Več o vlogi:

Na vrh