AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Úlohy jednotlivých aktérov

Na stratégii Európa 2020 sa podieľajú európske inštitúcie, členské štáty aj sociálni partneri. Každá inštitúcia EÚ plní určené úlohy s cieľom zabezpečiť, že Únia prijíma potrebné opatrenia na plnenie cieľov stratégie Európa 2020. V prípade členských štátov je veľmi dôležité, aby si ciele stratégie osvojili hlavne čelní predstavitelia štátov a vlád, ale aj miestne a regionálne orgány. Občianska spoločnosť vrátane sociálnych partnerov a ďalších zainteresovaných strán takisto zohráva dôležitú úlohu pri navrhovaní vnútroštátnych programov a monitorovaní ich uplatňovania v praxi.

Viac informácií o úlohe:

Na začiatok