AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Podział ról

W realizacji strategii „Europa 2020” uczestniczą zarówno instytucje europejskie, jak i państwa członkowskie oraz partnerzy społeczni. Na szczeblu unijnym osiągnięcie celów strategii „Europa 2020” uzależnione jest od zaangażowania wszystkich instytucji UE. Na poziomie państw członkowskich pierwszorzędne znaczenie ma pełne zaangażowanie ze strony przywódców państw oraz władz, również regionalnych i lokalnych. Istotną rolę w tworzeniu programów krajowych oraz monitorowaniu postępów w terenie ma również do odegrania społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerzy społeczni i inne zainteresowane podmioty.

Więcej informacji o znaczeniu różnych stron uczestniczących w realizacji strategii, którymi są:

Początek strony