AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

Wie doet wat?

Europa 2020 is een gezamenlijke strategie van de EU-instellingen, de EU-landen en de sociale partners. Iedere EU-instelling heeft haar eigen rol bij het behalen van de Europa 2020-doelstellen. Op het niveau van de EU-landen is de steun van de staatshoofden en regeringsleiders onmisbaar, net als engagement op regionaal en lokaal niveau. Het maatschappelijk middenveld, waaronder de sociale partners en andere belanghebbenden, spelen ook een belangrijke rol, zowel bij het ontwikkelen van nationale programma's als in het veld.

Meer over de rol van:

Naar boven