AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

Uzdevumu sadale

“Eiropa 2020” ir stratēģija, kas kopīga ES iestādēm, dalībvalstīm un sociālajiem partneriem. ES līmenī katrai iestādei ir savs uzdevums, gādājot par to, lai ES ieturētu pareizo kursu virzienā uz “Eiropas 2020” mērķiem. Dalībvalstu līmenī ir svarīgi, lai atbildību uzņemtos gan valstu un valdību vadītāji, gan reģionālās un vietējās varasiestādes. Svarīga loma ir arī pilsoniskajai sabiedrībai, tostarp sociālajiem partneriem un citiem dalībniekiem, gan valsts programmu izstrādē, gan veikuma pārraudzībā uz vietas.

Lasiet vēl par to, kāda loma ir

Lapas sākums