AA+A++Spausdinti skirta versijaSvetainės struktūraRSSRSS

Kas už ką atsakingas

„Europa 2020“ yra bendra ES institucijų, valstybių narių ir socialinių partnerių strategija. Kiekviena ES institucija turi užtikrinti, kad ES padarytų viską, ko reikia strategijos „Europa 2020“ tikslams pasiekti. Valstybių narių lygmeniu itin svarbu, kad valstybių ir vyriausybių vadovai, taip pat regionų bei vietos valdžia, visapusiškai įsipareigotų įgyvendinti strategiją. Svarbus vaidmuo rengiant nacionalines programas ir stebint tolesnius veiksmus vietoje tenka ir pilietinei visuomenei, įskaitant socialinius partnerius bei kitas suinteresuotąsias šalis.

Daugiau apie įvairių subjektų užduotis:

Į puslapio pradžią