AA+A++PrintSitemapRSSRSS

Tko će što raditi

Europa 2020. zajednička je strategija EU-a, država članica i socijalnih partnera. Na razini EU-a uloga je svake institucije osigurati da EU poduzme nužne korake kako bi ostvario ciljeve strategije Europa 2020. Na razini država članica potrebna je potpuna posvećenost čelnika država i vlada, uključujući i one na regionalnoj i lokalnoj razini. Važnu ulogu u razvoju nacionalnih programa i praćenju provedbe na terenu ima i civilno društvo, uključujući socijalne partnere i dionike.

Saznajte više o ulogama:

Top