AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

Conas a roinntear na cúraimí

Straitéis is ea Eoraip 2020 a roinntear idir na hinstitiúidí Eorpacha, na ballstáit agus na comhpháirtithe sóisialta. Ag leibhéal an AE, tá ról ag gach institiúid lena chinntiú go bhfuil an ghníomhaíocht is gá ar siúl ag an AE chun spriocanna Eoraip 2020 a bhaint amach. Ag leibhéal na mBallstát, is gá lán-úinéireacht ó na Ceannairí Stáit agus Rialtais, lena n-áirítear na leibhéil réigiúnacha agus áitiúla. Is tábhachtach ról na sochaí sibhialta, freisin, lena n-áirítear na comhpháirtithe sóisialta agus páirtithe leasmhara eile, i bhforbairt na gclár náisiúnta agus i bhfaireachán ar na bearta a leanfaidh an straitéis i measc an phobail.

Tuilleadh eolais faoi na róil atá acu seo a leanas:

Barr