AA+A++Tulostettava versioSivustokarttaRSSRSS

Työnjako

Eurooppa 2020 -strategian toteuttamiseen osallistuvat EU:n toimielimet, jäsenmaat, työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta. Jokainen EU:n toimielin on mukana varmistamassa, että EU toteuttaa tarvittavat toimenpiteet Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenmaiden tasolla on tärkeää, että niiden johto sekä alueelliset ja paikalliset viranomaiset sitoutuvat strategian toteuttamiseen. Kansalaisyhteiskunnan toimijat ja työmarkkinaosapuolet ovat puolestaan keskeisessä asemassa kansallisten ohjelmien kehittämisessä ja niiden tulosten seurannassa.

Lisätietoa eri osapuolten tehtävistä:

Sivun alkuun