AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Kes mida teeb?

Strateegiat „Euroopa 2020” jagavad nii Euroopa institutsioonid, liikmesriigid kui ka sotsiaalpartnerid. ELi tasandil on igal Euroopa institutsioonil oma osa selle tagamisel, et EL liiguks õiges suunas strateegiaga „Euroopa 2020” kehtestatud eesmärkide saavutamisel. Liikmesriigi tasandil on oluline täielik vastutuse võtmine nii riigi- ja valitsusjuhtide, kui ka piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Kodanikuühiskonnal (sealhulgas ka sotsiaalpartnerid ja muud sidusrühmad) on samuti väga oluline osa nii riiklike programmide väljatöötamisel kui ka kohapealsel järelmeetmete kontrollimisel.

Täiendav teave järgmiste osapoolte ülesannete kohta:

Üles