AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

Hvem gør hvad?

Europa 2020 er en fælles strategi for EU-institutionerne, medlemslandene og arbejdsmarkedets parter. Hver enkelt EU-institution skal gøre sit for at sørge for, at EU når Europa 2020-målene. I medlemslandene er det vigtigt, at både stats og regeringschefer, regeringer samt regionale og lokale beslutningstagere tager deres ansvar. Civilsamfundet, dvs. både arbejdsmarkedets parter og andre aktører, har også en vigtig rolle. De skal udforme nationale programmer og holde øje med, at de føres ud i praksis.

Læs mere om de forskellige roller:

Sidens top