AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Rozdělení odpovědnosti

Na realizaci strategie Evropa 2020 se podílejí evropské instituce, členské státy i sociální partneři. Každý z orgánů Evropské unie zastává určitou úlohu při zajišťování toho, aby se cílů strategie podařilo dosáhnout. Na úrovni členských států je nezbytné, aby vlády i regionální a místní orgány cítily za plnění strategie odpovědnost. Důležitou roli hraje rovněž občanská společnost, sociální partneři a ostatní zainteresované subjekty, a to jak při přípravě národních programů, tak při monitorování jejich realizace.

Více informací o úloze jednotlivých subjektů:

Začátek stránky