AA+A++Versiune pentru tipărireHarta site-uluiRSSRSS

Instituțiile și organismele europene

Drapel UE fluturând în vânt © UE

Pentru ca UE să poată îndeplini obiectivele Strategiei Europa 2020, fiecare instituție europeană trebuie să se implice.

Semestrul european: Cine, ce face și când?

Consiliul European

Pentru că dispune de o viziune de ansamblu asupra politicilor UE și a interdependenței dintre Uniune și statele membre, Consiliul European răspunde de orientarea strategiei. În acest sens:

  • evaluează anual progresele înregistrate la nivel european și național. Prezentate în cadrul reuniunilor de primăvară, aceste rapoarte de evaluare analizează situația macroeconomică globală și stadiul îndeplinirii celor 5 obiective majore ale UE. Furnizează orientări politice pentru UE și zona euro, pe bazaanalizei anuale a creșterii, prezentate de Comisia Europeană. Aceste orientări se pot referi la diverse domenii: buget, situația macroeconomică, reforme structurale, politici de consolidare a creșterii.
  • dezbate pe marginea evoluției situației economice și a priorităților Strategiei.
  • La reuniunea din iunie, se aprobă recomandări de țară, pe baza propunerii Comisiei.

Începutul paginii

Consiliul UE (Consiliul de miniștri)

Monitorizarea și evaluarea inter pares sunt principalele sarcini ale Consiliului UE. Miniștrii responsabili pentru diverse domenii politice (ex. competitivitate, ocuparea forței de muncă, educație) discută punerea în aplicare a programului național de reformă în domeniile lor de competență (progresele înregistrate în vederea punerii în aplicare a inițiativelor majore).

Începutul paginii

Comisia Europeană

  • Monitorizează situația în fiecare an, pe baza unui set de indicatori DeutschEnglishfrançais elaborat de Eurostat în colaborare cu alte servicii ale Comisiei Europene, pentru a evidenția progresele înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor Strategiei.
  • Elaborează o analiză anuală a creșterii și evaluează rapoartele de țară și programele de stabilitate/convergență. Această analiză constituie baza dezbaterilor incluse pe agenda Consiliului European de primăvară.
  • În luna iunie, adresează statelor membre recomandăriși, dacă este necesar, avertismente English, pe baza analizei rapoartelor privind progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor naționale.

Începutul paginii

Reprezentanțele Comisiei Europene în statele membre

Comisia Europeană are reprezentanțe în toate capitalele din UE, ceea ce-i permite să fie permanent la curent cu situația din statele membre. De curând, Comisia a detașat în fiecare reprezentanță funcționari responsabili cu semestrul european.

Este vorba despre experți în materie de politici economice care pot ajuta părțile interesate de la nivel național să înțeleagă mai bine detaliile uneori complexe ale guvernanței economice a UE. Misiunea lor este de a obține o imagine echilibrată a provocărilor cu care se confruntă statele membre, astfel încât recomandările de țară să reflecte cât mai bine realitățile de pe teren. Aceștia colaborează cu toate grupurile relevante ale societății, inclusiv cu ministere, parlamente naționale, regionale și locale, parteneri sociali și alte grupuri de interese.

Pentru a afla care este funcționarul responsabil cu semestrul european în țara dumneavoastră, consultați site-urile reprezentanțelor Comisiei Europene.

Începutul paginii

Parlamentul European

Parlamentul European joacă un rol important, în special prin faptul că determină parlamentele naționale să se implice. Noile reglementări în materie de guvernanță economică îi permit să stabilească un dialog economic cu Consiliul și Comisia.

Astfel, membrii Parlamentului pot analiza propunerile și deciziile acestor două instituții și le pot adresa întrebări, în orice moment. Procesul devine mai transparent, iar Consiliul și Comisia sunt responsabilizate mai mult.

Începutul paginii

Comitetul Economic și Social European

Comitetul Economic și Social European (CESE) este instituția prin intermediul căreia se asigură participarea partenerilor sociali și a societății civile la punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020. Scopul CESE este să încurajeze implicarea organizațiilor sociale și mobilizarea rețelelor transnaționale. CESE dispune de un Comitet de coordonare pentru Strategia Europa 2020 Englishfrançais cu rolul de a:

  • coordona și garanta consistența activității Comitetului și a avizelor privind aspecte legate de Strategia Europa 2020
  • organiza reuniuni cu comitetele economice și sociale naționale și cu alte organizații similare, cu scopul de a pregăti inițiative comune și rapoarte pe marginea Strategiei
  • ajunge la un acord cu membrii CESE și cu grupul de comunicare pe marginea unei comunicări a societății civile organizate pe tema Strategiei Europa 2020.

Începutul paginii

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor English (CoR) sprijină implementarea Strategiei din punctul de vedere al orașelor și regiunilor europene și contribuie la elaborarea politicilor adoptând avize privind inițiativele și politicile conexe, organizând sondaje, consultări și conferințe tematice și colaborând cu instituțiile UE.

Începutul paginii

Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții

Aceste instituții joacă un rol central în dezvoltarea noilor instrumente financiare menite să răspundă nevoilor pe care le au întreprinderile. Împreună pot contribui la menținerea unui cadru pentru finanțarea profitabilă a inovării și antreprenoriatului, de la investițiile inițiale până în momentul cotării la bursă. Acest lucru se poate realiza în parteneriat cu alte inițiative și mecanisme publice care există deja la nivel național.

Începutul paginii