AA+A++Nyomtatható változatHonlaptérképRSSRSS

Európai intézmények és szervek

Szélben lobogó uniós zászló © EU

Mindegyik uniós intézményre fontos szerep hárul abban a tekintetben, hogy az EU valóra váltsa az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit.

Európai szemeszter: Kinek mi a feladata?

Európai Tanács

Az Európai Tanácsnak rálátása van az uniós szakpolitikákra, valamint az EU és a tagállamok közötti kapcsolatrendszerre, ezért ez az intézmény felel a stratégia irányításáért. Ennek a következőképpen tesz eleget:

  • tavaszi ülésein általános éves értékelést készít az uniós és tagállami szintű előrehaladásról. Felméri az általános makrogazdasági helyzetet és az öt kiemelt uniós cél, illetve a kiemelt kezdeményezések megvalósítása felé tett lépéseket. szakpolitikai iránymutatást ad az EU és az euróövezet egésze számára a Bizottság által benyújtott éves növekedési jelentés alapján. Uniós szintű iránymutatásokat bocsát ki, amelyek a fiskális, a makrogazdasági és a szerkezeti reformokkal, valamint a növekedésösztönző szakpolitikai területekkel kapcsolatos témákat ölelik fel;
  • megvitatja a stratégia szempontjából releváns gazdasági változásokat és prioritásokat.
  • júniusi ülésén a Bizottság javaslata alapján.jóváhagyjaaz országspecifikus ajánlásokat.

Az oldal tetejére

Az EU Tanácsa (Miniszterek Tanácsa)

A Tanács fő feladata   a nyomon követés és a szakértői értékelés: az adott szakpolitikai területért (pl. versenyképesség, foglalkoztatás és oktatás) felelős tagállami miniszterek megvitatják, hogyan hajtják végre a tagországok a nemzeti reformprogramokat a miniszterek hatáskörébe tartozó szakpolitikai területen (azaz hogy milyen előrehaladást értek el a célok teljesítése és a kiemelt kezdeményezések végrehajtása terén).

Az oldal tetejére

A Bizottság

  • az Eurostat által az Európai Bizottsággal együtt kidolgozott DeutschEnglishfrançaismutatók alapján évről évre nyomon követi az Európa 2020 stratégia kiemelt céljainak teljesítése terén elért általános előrehaladást;
  • éves jelentést tesz közzé a növekedésről és értékeli az országjelentéseket és a stabilitási/konvergenciaprogramokat (ez a jelentés képezi az Európai Tanács tavaszi ülésein a megbeszélések alapját);
  • országspecifikus szakpolitikai ajánlásokat és – szükség esetén – szakpolitikai figyelmeztetéseket ad ki English (júniusban) a tagállamok számára. Ezek a dokumentumok a tagállami célok megvalósításáról szóló országjelentések elemzésén alapulnak, amelyet a Bizottság végez el.

Az oldal tetejére

Az Európai Bizottság tagállami képviseletei

Az Európai Bizottság mindegyik EU-tagország fővárosában működtet tagállami képviseletet, melyek segítenek a Bizottságnak közelebbről nyomon követni a tagállamokban zajló folyamatokat. A Bizottság „európai szemeszterért felelős tisztségviselőt” nevezett ki minden képviseleten.

Ezek a tisztségviselők olyan gazdaságpolitikai szakemberek, akik segíthetnek jobban megérteni a tagállami érdekelt feleknek az uniós gazdasági kormányzás olykor meglehetősen összetett folyamatait. További feladatuk, hogy kiegyensúlyozott képet alkossanak az egyes tagállamok előtt álló kihívásokról annak érdekében, hogy a Bizottság a helyi viszonyokat figyelembe véve, a realitásokkal számolva dolgozza ki éves országspecifikus ajánlásait. Az európai szemeszterért felelős tisztségviselők a társadalom valamennyi érintett csoportjával együttműködnek, köztük a minisztériumokkal, a nemzeti, regionális és helyi választott képviselőtestületekkel, a szociális partnerekkel és egyéb érdekcsoportokkal.

Ha meg szeretné tudni, hogy az Ön országában ki az európai szemeszterért felelős tisztségviselő, látogasson el az Európai Bizottság képviseletének holnapjára.

Az oldal tetejére

Európai Parlament

Az Európai Parlamentnek fontos szerep jut a stratégiával kapcsolatban: például arra ösztönzi a nemzeti parlamenteket, hogy ellássák a stratégiában foglalt célok megvalósításával kapcsolatos feladataikat. A gazdasági kormányzásra vonatkozó új szabályok értelmében az Európai Parlament gazdasági párbeszédet kezdeményezhet a Tanáccsal és a Bizottsággal.

Ez alapjában véve azt jelenti, hogy az Európai Parlament tagjai a döntéshozatali folyamat bármely pontján megvizsgálhatják a két intézmény javaslatait és döntéseit, és azokkal kapcsolatban kérdéseket tehetnek fel nekik. Ez áttekinthetőbbé teszi a folyamatot, továbbá növeli a Tanács és a Bizottság elszámoltathatóságát.

Az oldal tetejére

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) biztosítja a tagállami szociális partnerek és a civil társadalom szerepvállalásának kereteit az Európa 2020 stratégia gyakorlati végrehajtásában. Az EGSZB munkájának előterében a határokon átívelő hálózatok mozgosítása mellett az a törekvés áll, hogy a tagállamok különböző társadalmi csoportjai tevékeny részeseivé válhassanak a stratégia megvalósításának. Az EGSZB-n belül működő Európa 2020 irányítóbizottság Englishfrançais a következő feladatokat hivatott ellátni:

  • az EGSZB-n belül folyó munka és az Európa 2020 stratégiával kapcsolatban kiadott vélemények összehangolása és következetességük biztosítása;
  • találkozók szervezése a tagállami gazdasági és szociális tanácsokkal, illetve hasonló szervezetekkel az Európa 2020 stratégiára összpontosító közös kezdeményezések és jelentések kidolgozása érdekében;
  • egyeztetés az EGSZB tagjaival és a kommunikációs csoporttal a szervezett civil társadalom által az Európa 2020 stratégiáról készítendő közlemény kidolgozásáról.

Az oldal tetejére

Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága English (RB) támogatja a stratégia végrehajtását, és az uniós városok és régiók szempontjainak érvényesítésével járul hozzá a szakpolitikai fellépések sikeréhez. Többek között véleményeket ad ki az érintett kezdeményezésekről és szakpolitikákról, felméréseket végez, valamint konzultációkat és tematikus konferenciákat szervez az érintettek részvételével, és együttműködik a többi uniós intézménnyel.

Az oldal tetejére

Európai Beruházási Bank, Európai Beruházási Alap

E két szerv központi szerepet játszik az üzleti élet igényeihez igazodó új pénzügyi eszközök kifejlesztésében. Mindkét szerv hozzájárulhat egy olyan pozitív öngerjesztő folyamat kialakulásához, amelyben az innováció és a vállalkozói tevékenység a korai szakasztól kezdve egészen a tőzsdei bevezetésig nyereségesen finanszírozható. Ez a cél partnerségben valósulhat meg azokkal az állami kezdeményezésekkel és programokkal, amelyeket a tagállamok nagy számban léptettek már élebe nemzeti szinten.

Az oldal tetejére