AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Europa 2020-målen

Dartpilar © iStockphoto

För att mäta framstegen med att uppnå Europa 2020-målen har man enats om fem överordnade mål för hela EU.

Varje land omvandlar EU-målen till nationella mål pdf - 87 KB [87 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) , som speglar situationen och förutsättningarna i det landet.

Fem mål som EU ska ha uppnått till 2020

 1. 1. Sysselsättning
  • 75 % av 20–64-åringarna ska arbeta.
 2. 2. FoU och innovation
  • 3 % av EU:s BNP (offentliga och privata utgifter tillsammans) ska investeras i FoU.
 3. 3. Klimat och energi
  • Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % lägre än 1990 (eller till och med 30 %, om förhållandena är gynnsamma).
  • 20 % av energin ska komma från förnybara energikällor.
  • Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 %.
 4. 4. Utbildning
  • Andelen elever som hoppar av skolan i förtid ska vara lägre än 10 %.
  • Minst 40 % av 30–34-åringarna ska ha högre utbildning.
 5. 5. Fattigdom och social utestängning
  • Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner.

Till början

 

Vad innebär målen?

 • Målen ger en allmän bild av var EU bör befinna sig vid 2020.
 • Målen omvandlas till nationella mål pdf - 87 KB [87 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) , så att varje medlemsland kan följa sina egna framsteg.
 • De innebär inte delade bördor – de är gemensamma mål som ska uppnås genom en blandning av nationella insatser och EU-insatser.
 • De hänger samman och förstärker varandra:
  • Bättre utbildning ökar människors anställbarhet och minskar fattigdomen.
  • Mer forskning och innovation i ekonomin, i kombination med bättre resursutnyttjande, gör EU mer konkurrenskraftigt och skapar jobb.
  • Investeringar i ren teknik motverkar klimatförändringarna och ger samtidigt nya företag och fler jobb.

Till början