AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Europa 2020 – cele

Rzutki w środku tarczy © iStockphoto

Aby móc oceniać postępy w realizacji założeń strategii Europa 2020, przyjęto pięć głównych celów dla całej UE.

Te europejskie cele przekładane są na cele krajowe pdf - 87 KB [87 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , co pozwoli uwzględnić specyficzną sytuację każdego z państw UE.

5 celów dla UE w 2020 r.

 1. 1. Zatrudnienie
  • 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę
 2. 2. Badania i rozwój oraz innowacje
  • na inwestycje w badania i rozwój oraz w innowacje powinniśmy przeznaczać 3 proc. PKB Unii – łącznie ze środków publicznych i prywatnych
 3. 3. Zmiany klimatu i energia
  • należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające)
  • 20 proc. energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych
  • efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc.
 4. 4. Edukacja
  • odsetek młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę nie powinien przekraczać 10 proc.
  • co najmniej 40 proc. osób w wieku 30-34 powinno mieć wykształcenie wyższe
 5. 5. Ubóstwo i wykluczenie społeczne
  • zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln.

Początek strony

 

Co dokładnie wnoszą te cele?

 • Cele te pokazują, jaka powinna być ogólna kondycja Unii Europejskiej w 2020 r. pod względem najważniejszych parametrów.
 • Są one przekładane na cele krajowe pdf - 87 KB [87 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , tak by każde państwo członkowskie mogło kontrolować swoje postępy w ich realizacji.
 • Nie oznaczają one podziału obciążenia – są to wspólne cele, które realizowane będą za pomocą szeregu działań podejmowanych zarówno na poziomie państw członkowskich, jak i przez UE.
 • ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają:
  • poprawa sytuacji w dziedzinie edukacji pozwoli ograniczyć bezrobocie i ubóstwo
  • większy nacisk na badania i rozwój oraz innowacje w gospodarce, w połączeniu z efektywniejszym wykorzystywaniem środków, podniesie konkurencyjność UE i przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy
  • inwestowanie w czystsze technologie ułatwi walkę ze zmianami klimatu, a jednocześnie stworzy nowe możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw i pracowników.

Początek strony