AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

"Eiropas 2020" mērķi

Šautriņas mērķa vidū © iStockphoto

Lai varētu pārbaudīt, kādi panākumi gūti "Eiropas 2020" mērķu sasniegšanā, visai ES ir pieņemti 5 pamatmērķi.

Šie ES līmenī noteiktie mērķi katrā dalībvalstī ir pārtapuši valsts līmeņa mērķos pdf - 87 KB [87 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , ņemot vērā īpašos apstākļus un stāvokli tajā.

Pieci ES mērķi, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam

 1. 1. Nodarbinātība —
  • jānodarbina 75 % cilvēku vecumā no 20 līdz 64 gadiem.
 2. 2. Pētniecība, attīstība un inovācija —
  • šajā jomā jāiegulda 3 % no ES iekšzemes kopprodukta (gan no publiskā, gan privātā sektora).
 3. 3. Klimata pārmaiņas un enerģētika —
  • siltumnīcefekta gāzu emisija jāsamazina par 20 % (vai pat 30 %, ja pastāvētu attiecīgi nosacījumi) salīdzinājumā ar 1990. gadu,
  • 20 % enerģijas jāiegūst no atjaunojamiem avotiem,
  • par 20 % jāuzlabo energoefektivitāte.
 4. 4. Izglītība
  • skolu nebeigušo jauniešu īpatsvars jāsamazina zem 10 % robežas,
  • vismaz 40 % cilvēku vecumā no 30 līdz 34 gadiem jāiegūst augstākā izglītība.
 5. 5. Nabadzība un sociālā atstumtība —
  • vismaz par 20 miljoniem jāsamazina to cilvēku skaits, kuri dzīvo nabadzībā vai ir sociāli atstumti (vai kuriem draud šāds liktenis).

Lapas sākums

 

Mērķu raksturojums

 • Šie mērķi ar saviem galvenajiem raksturlielumiem stāsta par to, kāda būs ES 2020. gadā.
 • Tie ir pārveidoti valstu mērķos pdf - 87 KB [87 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , lai ikviena dalībvalsts varētu pārbaudīt, kādi panākumi gūti ceļā uz to sasniegšanu.
 • Tie nenozīmē atbildības sadali — mērķi ir visiem kopīgi, un tie jāsasniedz, rīkojoties gan ES, gan dalībvalstīm.
 • Tie ir savstarpēji saistīti un papildina cits citu:
  • uzlabojumi izglītības sistēmā var uzlabot nodarbinātību un mazināt nabadzību,
  • pētniecības, attīstības un inovācijas iesaiste ekonomikā, ko papildinātu efektīvāka resursu izmantošana, paaugstinās mūsu konkurētspēju un radīs darba vietas,
  • ieguldījumi ekoloģiski tīrākā tehnoloģijā palīdzēs cīnīties pret klimata pārmaiņām, vienlaikus veidojot jaunas uzņēmējdarbības un darba iespējas.

Lapas sākums