AA+A++Spausdinti skirta versijaSvetainės struktūraRSSRSS

Strategijos „Europa 2020“ tikslai

Strėlytė taikinio centre © iStockphoto

Visai ES nustatyti 5 pagrindiniai siekiai, pagal kuriuos bus matuojama pažanga, daroma siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Šiuos kelis ES lygmens tikslus kiekviena ES šalis, atsižvelgdama į savo padėtį ir aplinkybes, paverčia nacionaliniais tikslais pdf - 87 KB [87 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

5 pagrindiniai ES siekiai 2020 metams

 1. 1. Užimtumas:
  • 75 % 20–64 metų žmonių turėtų turėti darbą.
 2. 2. Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra (MTTP) bei inovacijos:
  • 3 % ES BVP (viešosios ir privačiosios investicijos) turėtų būti investuojama į MTTP bei inovacijas.
 3. 3. Klimato kaita ir energetika:
  • šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų būti sumažintas 20 % (arba net 30 %, jei tam bus tinkamos sąlygos), palyginti su 1990 m. rodikliais;
  • 20 % energijos turėtų būti gaminama iš atsinaujinančiųjų šaltinių;
  • energijos vartojimo efektyvumas turėtų būti padidintas 20 %.
 4. 4. Švietimas:
  • reikėtų užtikrinti, kad mokyklos nebaigiančių moksleivių dalis nebūtų didesnė nei 10 %;
  • reikėtų užtikrinti, kad ne mažiau kaip 40 % 30–34 metų asmenų turėtų aukštąjį išsilavinimą.
 5. 5. Skurdas ir socialinė atskirtis:
  • reikėtų bent 20 mln. sumažinti skurde gyvenančių ir socialiai atskirtų žmonių arba žmonių, kuriems tai gresia skaičių.

Į puslapio pradžią

 

Išsamiau apie siekius

 • Šie siekiai rodo, ką ES turi nuveikti svarbiausiose srityse iki 2020 m.
 • Šių siekių pagrindu nustatomi nacionaliniai siekiai pdf - 87 KB [87 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , todėl kiekviena valstybė narė gali kontroliuoti, kaip jai sekasi siekti šių tikslų.
 • Jie nėra susiję su naštos pasidalijimu. Tai bendri tikslai, kurie turi būti įgyvendinami ES ir nacionalinio lygmens veiksmais.
 • Jie yra tarpusavyje susiję ir papildo vienas kitą:
  • dėl geresnio išsilavinimo atsiras daugiau galimybių įsidarbinti, o didėjant užimtumui bus mažinamas skurdas;
  • atlikdami daugiau mokslinių tyrimų, diegdami daugiau naujovių ir efektyviau naudodami išteklius būsime konkurencingesni ir galėsime sukurti daugiau darbo vietų;
  • investicijos į mažiau aplinką teršiančias technologijas padės kovoti su klimato kaita ir kurti naujas verslo bei darbo galimybes.

Į puslapio pradžią